NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

KEY

E                    A  

1. หนทางที่จะก้าวไป

E                    A  

ต้องเจอกับสิ่งอันตราย

F#m                    G#m  

ความกลัวบดบังสายตา

         A         B  

ไม่ให้เห็นทางออก


E                    A  

2. หันมองดูที่พระองค์

E               A  

ผู้ทรงเป็นที่พักพิง

F#m                    G#m  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

              A           B  

ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป


     A                            G#m  

**พระเยซูเป็นคำตอบให้ใจที่มืดมน

F#m                              E  

โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง

A                                     G#m     C#m  

พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง

F#

หนทางเดินที่กว้างใหญ่

    A              B        E  

จะขอ ให้พระองค์ นำทาง


E                       A  

3. หัวใจมอบให้พระองค์

E                     A  

มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน

F#m                   G#m  

พระองค์ไถ่บาปทดแทน

       A                B  

ด้วยบาดแผลเพื่อเรา


E                    A  

4. เมื่อมองดูที่พระองค์

E               A  

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง

F#m                   G#m  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             A           B  

ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

-1