top of page

NO.

070

มองข้าม

KEY

E                          A  

1. มองตัวเองแล้วเซ็งและเบื่อ

              B                E  

อยากจะเจอเรื่องดีกว่านี้

C#m             F#7          A           B  

อธิษฐานขอเรื่องดีๆ จะผ่านมาถึงเรา

E                 A  

จนเวลาล่วงเลยมานาน

   B                   E  

ก็ยังเป็นเหมือนเดิม

        C#m                    F#7

คือไม่เคยพอใจ เติมเท่าไรไม่เต็ม

       A       B     E  

ข้างใน  หัวใจ   เรา


G#                          C#m  

*คนบางคนเหมือนไม่มีอะไร

          A         B  

แต่ทำไมยังยิ้มได้

G#                C#m  

คนบางคนถึงต้องยอมตาย

F#m                      B  

เพื่อคนอื่น ก็ยังเต็มใจ


     E          F#m                    G#m  

**มองข้ามความต้องการของตัวเอง

A                   G#m    C#m    F#m    B  

แล้วไปมองว่าคนอื่น เขายังขาดอะไร

E            F#m        G#m     A  

เปลี่ยนท่าทีที่มีข้างในใจ เรื่องดีๆ

G#m   C#m    F#m     B      E  

ที่ยิ่งใหญ่    นั้นไม่ไกลตัวเรา


E                   A            B            E  

2. ยังคงมีเรื่องราวดีๆ ที่เราไม่เคยจะรู้

C#m                 F#

ก้าวออกไปข้างนอกประตู

     A               B  

จะเห็นคนมากมาย

E                  A                  B           E  

แค่แบ่งปันให้คนอื่นก่อน ให้คนที่ต้องการ

   C#m            F#

ยิ่งให้เท่าไร ยิ่งได้คืนมา

     A         B    E  

ไม่ต้องไขว่คว้าเอง

-1
bottom of page