NO.

567

วันใหม่ที่ดี

KEY

D#m          G#m   E                  D#

1. วันใหม่ที่ดี  วางทุกความวุ่นวาย

           G#m         D#m                   E  

ลงทุกอย่าง ท่ามกลาง ความเงียบสงัดสงบ

C#m                    B  

จะฝากเอาไว้กับ สายลม


     D#m        G#m   E              D#

2. จะอยู่ แสนไกล ใจก็ยังต้องการ

          G#m       D#m          E  

จะได้เจอความรักที่ยังคงอยู่ แสนนาน

C#m                     B  

จะเก็บถนอมไว้ตลอดไป


   E                D#m  

**ในวันนี้ พระเยซูเข้าใจ

         C#m                          D#m  

ไม่เหมือนใครในใจฉันเองที่เคยมี

E                           D#m  

แม้ได้เจอะเจอปัญหาทุกข์ลำบาก

C#m              D#m        G#m  

หากมีเขา นำพ้น ทุกข์ภัย

-1