NO.

121

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

KEY

A                         E                      D  

1. ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่

E  

ขององค์พระเจ้า

A                      E                       D  

ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่

E                F#m  

ถวายจอมราชา

     C#m        D      G               E  

เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์


A                              E                  D  

2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน

E  

ทั่วทั้งโลกา

A                              E  

เป็นเสียงแห่งความสดชื่น

                      D    E  

และความเบิกบาน ทั่วพสุธา


      F#m        C#m    D              G    E  

*เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์


E                  A         

***ให้เพลงนมัสการ

             C#m         D      E  

เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

E                   A  

แต่งเติมความงดงาม

         C#m            D            E  

ความรักให้สุดหัวใจ

E            F#m                  C#m  

เป็นแสงสว่างในความมืดมน

                 D                   A  

เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ

   Bm              C#m  

สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา

            D                  E               A  

เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

-1