NO.

219

เลือกเอง

KEY

G#                              C#

1. มันเป็นธรรมดาที่ต้องล้ม

G#                        C#

มันไม่ธรรมดาถ้าไม่ลุกยืนใหม่

Bbm                  Cm  

อุปสรรคที่คอยขวางในหัวใจ

         C#                       D#

ไม่ใช่ใครอยู่ที่ไหน แต่เป็นใจของเราเอง


G#                              C#

2. คนที่ดูแข็งแรงยังต้องแพ้

G#                       C#

คนที่ดูอ่อนแอยังลุกได้

Bbm               Cm  

ก่อนที่จะเอาชนะสิ่งรอบกาย

        C#

ต้องชนะความอ่อนไหว

        D#

ข้างในใจของเราเอง


    C#

**หนทางไกลสักเท่าไร

                  Cm   Fm     Cm        Fm  

ไม่มีใครที่จะรู้        ได้     จะเป็นเช่นไร

          C#

แต่ว่าหัวใจไม่ใช่ของใคร

                   Cm   Fm     Cm        Fm  

ไม่มีใครที่จะรู้        ดี        เท่าตัวของเรา

Bbm               Cm  

พระเจ้าให้หนทางเลือกไว้

       C#                D#7

อยู่ที่ใจเราเลือกสิ่งไหน


G#                              C#

3. ไม่มีใครที่เหนือไปกว่าใคร

G#                          C#

ต่างก็มีความทุกข์อยู่ข้างใน

Bbm                  Cm  

ที่แตกต่างคือมุมมองในหัวใจ

            C#

สิ่งรอบกายไม่เปลี่ยนไป

           D#

ก็เปลี่ยนใจของเราเอง

-1