top of page

NO.

298

ของขวัญที่แท้จริง

KEY

            C  

1. ในค่ำคืนที่เหน็บหนาว

                   Em               Am  

เห็นแสงแวววาวของดวงดารา

       F                Em  

ส่องมาจากฟ้าที่แสนไกล

             F                  Em  

เป็นการมาบังเกิดของพระผู้ไถ่

Dm                               G  

บรรทมในรางหญ้าที่ เบ็ธเลเฮม


                 C  

2. เมื่อนั้นเหล่าทูตสวรรค์

                  Em               Am  

บอกเล่าข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะ

      F          Em  

ว่ารัศมีจงมีแด่พระเจ้า

         F                       Em  

อยู่ในฟ้าสวรรค์ และที่แผ่นดินโลก

Dm                    G  

จงมีแด่มนุษย์ทั้งปวง

                     C  

ที่พระองค์ทรงพอพระทัย


           F                   G  

*โหราจารย์นำเครื่องถวาย

             Em                  Am  

ทั้งคำกำยานและยางไม้หอม

      Dm                     Bb            G  

เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงนามอิมมานูเอล


               C  

**พระองค์คือความหมาย

       Em            Dm        G  

ของคริสต์มาส ที่เราฉลองกัน

               C                    Em  

เป็นความรักขององค์พระเจ้า

               Dm           G  

ที่มอบให้แก่มนุษย์ทุกคน

      F                  G  

ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์

            Em                  Am  

จะหลุดพ้นจากบาปทั้งหลาย

               Dm  

เพราะว่าท่านได้เชื่อ

           F            G         C  

ในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

                 Dm  

***ขอเพียงท่านนั้นเชื่อ

           F      G          C  

ว่าพระเยซูคริสต์ เป็นพระเจ้า

bottom of page