top of page

NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

C                G  

1. ขอถวายพระสิริ

             F               C  

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  Am          Em        Dm      G  

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

C          G  

  ขอโมทนาพระคุณ

            F                    C  

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

        Am       G   C  

เราพร้อมใจนมัสการ


               Am      Em  

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

            F          C  

เต็มไปด้วยสง่าราศี

            Am            Em  

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                 Bb               G  

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

           Am       Em  

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

                F                 C  

เพราะพระองค์ประทานชีวี

             Dm           G  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                       C      Am  

องค์ผู้ทรงพระชนม์

              Dm         G  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                C  

ตลอดนิจนิรันดร์


G#                      Bb            G  

***ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

G#            Bb             C  

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

bottom of page