top of page

NO.

416

ขอทรงครอบครอง

KEY

     A  

1. ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกชนชาติ

                               E  

ทรงมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์

Bm                D                   A  

ทรงบัญชาคืนวันไปตามพระทัย


      A  

2. พระเมตตาอยู่เหนือชีวิตข้า

                            E  

พระองค์เป็นศิลาที่ข้าหวัง

Bm                 D             A  

พระองค์เป็นกำลังที่ข้ารอคอย


               A          E  

***พระเยซูขอทรงครอบครอง

         F#m               G  

ข้าร่ำร้องพระนามพระองค์

               A               E  

โปรดทรงเมตตาให้ข้าได้เห็น

         F#m         G              A  

พระสิริเต็มแผ่นฟ้า ทั่วแผ่นดิน

bottom of page