NO.

352

ขอองค์พระวิญญาณ

KEY

               D

1. ขอองค์พระวิญญาณ

              F#m   Bm

เคลื่อนตามน้ำพระทัย

         Em           A

ขอพระสิริล้นเหนือเรา

           D                   F#m   Bm

ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพ แก่เรา

        Em  A     D

ขอพระสิริ ล้นในเรา


             Bm

*โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น

F#m

สถานที่แห่งนี้

                 G

เปลี่ยนแปลงใจของฉันโดยพระคุณ

          D                   A

ล้นด้วยรัก และความเมตตา

                  Bm

โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์

      F#m

ประทับเคียงกายเสมอ

         Em         A     D

ขอพระวิญญาณ ล้นในเรา