top of page

NO.

289

ข้าขอมอบหมดดวงใจ

KEY

    G             Em            C   G   D  

1. ชีวิตข้านั้นต้องการ เทิดทูนพระองค์

Em             G          F        D  

พระเจ้าใจข้ารัก นมัสการ


     G          Em     C    G      D  

2. ทุกๆสิ่งที่ข้ามี  ถวายพระเกียรติ

Em                 G                     F     D  

ข้าเลือกจะยกย่องเพียงพระองค์


G                            D  

***ข้าขอมอบหมดดวงใจ

                        Am  

หมดสิ้นจิตวิญญาณ

 C         D        G  

ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

G                 D                    Am  

ลมหายใจที่ข้ามี ทุกนาที ที่ดำรง

      C     D      G  

ทรงมีหนทางแก่ข้า

bottom of page