top of page

NO.

425

ข้าจะทำตาม

KEY

               G              C  

1. ถ้ากางเขนนี้ให้ข้าแบก

           D               G  

มือของข้าจะรับเอาไว้

            G             C  

ถ้าพระองค์ให้ไปที่ใด

         D              G  

ข้าจะใช้สองขาวิ่งไป

          G              C  

ถ้าข่าวดีไม่มีใครบอก

          D             Em  

ข้าจะมอบปากนี้ถวาย

       C                 G  

ขอพระองค์ตรัสให้รู้ในใจ

     A                  D  

ข้าจะเชื่อฟังพระองค์


                   C   D               G        D  

**ข้าจะทำตาม...  ไม่ว่าเป็นเรื่องใด

                Am       D            G  

ขอทรงนำไป เมตตาให้ข้าเกิดผล

                     C   D                  A  

พร้อมทำทุกอย่าง...เพราะข้ารักพระองค์

                D              G  

ขอมอบชีวิตเพื่อรับใช้ทุกลมหายใจ


                G                        C  

2. ถ้าบทเพลงสรรเสริญเงียบงัน

           D             G  

ข้าจะร้องให้ดังสุดใจ

         G                 C  

ถ้ามีใครทนทุกข์ร้องไห้

          D                      G  

ข้าจะอยู่ปลอบใจเคียงข้าง

         G                  C  

ทุกสิ่งที่ให้ข้าครอบครอง

          D                 Em  

ข้ายินยอมจะมอบถวาย

 C                   G  

ทุกๆวันคืนและทั้งใจกาย

         A                    D  

โปรดใช้เพื่อนามพระองค์

bottom of page