NO.

134

ข้าจึงสรรเสริญ

KEY

                D

1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ

              Bm

พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง

          G              Em         A

ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด

            D

ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า

                Bm

พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต

            G             Em            A

หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า


           G          A

**ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น

     F#m       Bm

ข้าเชื่อพระสัญญา

     G                    A

ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรง

    D

อยู่ในชีวิตข้า

        G         A          F#m   Bm

ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา

    C

ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง

            A

เพื่อขอบคุณพระบิดา


                   D

***ข้าจึงสรรเสริญพระองค์

        Bm

ตลอดทุกคืนวัน

          G

รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน

          Em        A

พระเมตตาดำรงนิรันดร์

             D

ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง

          Bm       A

ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ

       G

พระนามพระเจ้า

        Em                A

ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่

               D

มอบแด่พระองค์


                D

2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ

             Bm

ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้

        G            Em          A

ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า

             D

ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก

              Bm

พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้

         G                Em        A

ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา