top of page

NO.

392

ข้าสรรเสริญพระองค์

KEY

 Em                               G  

1. จิตใจล้มลงพ่ายแพ้

                                     D  

อ่อนแอเกินจะทนไหว

                                  C  

เหนื่อยจนไม่มีแรงหายใจ

Em                                 G  

2. พระองค์ทรงฉุดข้าไว้

                                       D  

ปลอบโยนคนแหลกสลาย

                               C  

เปิดตานำข้าผ่านพ้นไป


Em                                                 G  

*พระองค์เป็นพลัง ทรงเป็นความหวัง

                                                     D  

พระองค์เป็นเส้นทาง ในความมืดมิด

พระองค์ทรงนำข้าไป

                  C  

ทรงให้ชีวิต พบวันใหม่


           G  

***ข้าสรรเสริญพระองค์

          D  

ข้าสรรเสริญพระองค์

          Em                       C  

หมดชีวิตวิญญาณ ข้ามอบถวาย

           G                              D  

ข้าสรรเสริญพระองค์ ข้าสรรเสริญพระองค์

                  Em                 C  

เพราะความรักมั่นคงไม่เคยจางหาย

                         Em  

ข้าสรรเสริญพระองค์


Em                                   G  

2. โปรดนำใจให้ เข้มแข็ง

                              D  

ให้มีแรงจะทนไหว

                                C  

โปรดให้เป็นดั่งน้ำพระทัย

bottom of page