top of page

NO.

555

คนใหม่

KEY

    G7  

1. ใครๆถามกัน ใครๆก็งงงัน

ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนไป

G7  

เคยทำเป็นหยิ่ง ทำตัวเลิศเลอ

ฉันต้องเป็นหนึ่งเดียว

                C7  

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

G7                    D                    C7  

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               G7  

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


    G7  

2. สงสัยกันใหญ่เคล็ดลับอะไร

ที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนไป

G7  

เคยทำตัวเก่ง ชีวิตก็ยังเซ็ง

ซับซ้อนและหลอกลวง

               C7  

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

G7                    D                    C7  

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               G7  

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


     C7  

***ทำไมจึงเปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

G7  

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

C7  

คอยทำแต่สิ่งดี มีความอดทน

D                  C7  

เคยมีเล่ห์กล กลายเป็นซื่อตรง

C7  

ใครทำให้เปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

G7  

พระเยซูเข้ามาชำระใจ

C7  

ความเลวหลุดไป เมื่อฉันได้กลับใจ

D               C7                  G7  

ในพระองค์ เป็นเหมือนคนใหม่

bottom of page