NO.

296

ครองราชย์องค์พระเยซู

KEY

       D         Bm        A

1. ครองราชย์องค์พระเยซู

            G          A                 D

ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก

D            Bm         A

ครองราชย์องค์พระเยซู

               G       A                D

ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก


D7             G       A       D

*** ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริ

           D7

ของพระเจ้า

         G        A

ให้ประชาชาติเฝ้า

         D                  A

ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์

      D                  G     Em

ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ

         D     A     D

ครองราชย์ ครองราชย์