top of page

NO.

014

ความสุขดุจธง

KEY

                   D      Bm  

1. ฉันมีความสุขดุจธง 

            D                 Bm  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

            D                  A  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

            A                  D  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ


                    D      Bm  

2. ฉันมีความสุขดุจธง

             D               Bm  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

                 D              A             D  

เพราะพระคริสต์  ทรงสถิต  ณ  ที่นั่น


          G                           D  

* ชักธงขึ้น สู่ท้องฟ้า ให้ชาวโลกได้เห็น

          A                        D  

ให้ชาวโลกได้เห็น  ให้ชาวโลกได้เห็น

        G                           D  

ชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า  ให้ชาวโลกได้เห็น

            A                          D  

ว่าพระคริสต์  ทรงสถิต ณ ที่นั่น

bottom of page