top of page

NO.

453

คำอธิษฐานของพระเยซู

KEY

A           C#m      D  

โอ พระบิดา ในเมืองสวรรค์

E                           A  

ขอนามพระองค์เป็นที่บูชา

A            C#m     D  

ขอน้ําพระทัยในเมืองสวรรค์

E                      A  

เป็นเช่นนั้นในโลกา


   A           C#m      D  

**ขอพระบิดาประทานอาหาร

E                        A  

แก่ข้าพระองค์ในแต่ละวัน

A         C#m       D  

ยกบาปข้าที่เคยทําผิดพลั้ง

E                      A  

ดังข้ายกโทษคนอื่น

A      C#m     Bm     E  

ขอให้ข้าพ้นการทดลอง

E                A  

นําให้ข้าพ้นจากมารร้าย

A       C#m         D  

เพราะฤทธิ์เดชที่มีมากมาย

E                         A  

เป็นของพระองค์นิรันดร์

bottom of page