NO.

18

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

KEY

    G                   G

1. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

               G       G

เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย

      G           Em

จงเข้าไปในพระวิหาร

        Am         D

และนมัสการพระองค์

G                       G

พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง

         Bm         Em

ขึ้นด้วยฝี พระ หัตถ์

     Am

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่

                 D

สมควรสรรเสริญ


             C             G

***ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า

             C                  G

ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์

           C                     Am      D

ยกย่องความยิ่งใหญ่  ของพระองค์ร่วมกัน

              C           G

ร้องเพลงและเต้นรำถวาย

       C                       G

สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

        C              D                G

ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า