NO.

20

จนสุดปลาย

KEY

    G               D

1. ในโลกที่ สั่นไหว

        Em          C

เราจะทำยังไง กับความเป็นไป

G                 D             Em C

ต่างค้นหาจุดหมาย เพื่อจะหลุดพ้น

Em        D

ชีวิตคน ไม่เคยแน่นอน

     C

เกิดมา..ต้องเจอทุกข์ทน

Em                   D

ความหวังเดียว ของคนทุกคน

      C

คือความหวังในพระองค์ (พระคริสต์)


             G                  D

**ได้ยินเสียง เรียกร้องในใจ

              Em          C

ให้ก้าวออกไป.รับใช้พระองค์

      G             D

ให้ชีวิตที่ยังหายใจ

               Em       C

เป็นพรออกไปให้ทุกคน

          G          D

สุดแผ่นน้ำ… ทะเล

          Em     C

สุดแผ่นดิน… ที่กว้างใหญ่

    G                  D              C

ให้นำเอาความรอดไป ถึงจนสุดปลาย

     G                    D                C

(จะนำเอาความรอดไปตราบจนวันสุดท้าย)