top of page

NO.

020

จนสุดปลาย

KEY

    G               D  

1. ในโลกที่ สั่นไหว

          Em            C  

เราจะทำยังไง กับความเป็นไป

G                  D                  Em      C  

ต่างค้นหาจุดหมาย เพื่อจะหลุดพ้น

Em            D  

ชีวิตคน ไม่เคยแน่นอน

     C  

เกิดมา..ต้องเจอทุกข์ทน

Em                         D  

ความหวังเดียว ของคนทุกคน

      C  

คือความหวังในพระองค์ (พระคริสต์)


            G                     D  

**ได้ยินเสียง เรียกร้องในใจ

               Em                C  

ให้ก้าวออกไป.รับใช้พระองค์

     G               D  

ให้ชีวิตที่ยังหายใจ

                 Em       C  

เป็นพรออกไปให้ทุกคน

           G          D  

สุดแผ่นน้ำ… ทะเล

           Em        C  

สุดแผ่นดิน… ที่กว้างใหญ่

    G                     D                 C  

ให้นำเอาความรอดไป ถึงจนสุดปลาย

     G                      D                       C  

(จะนำเอาความรอดไปตราบจนวันสุดท้าย)

bottom of page