NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

KEY

     F           G          Em     Am

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

Dm            G         C

หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

F                  G  Em          Am

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

          Dm      G             C

จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว


                       F       G         C

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

     Am              Dm

จะหวังและคอยพึ่งพา

    G             C

กำลังที่มาจากเบื้องบน 

                F        G              Em

จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง

Am               Dm

ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง

G                     C

เป็นความหวังของเรา


     F                 G

2. พร้อมที่จะอดทน

            Em     Am

ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป

Dm            G              C

รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา

F                  G

เราจึงคอยร่วมแรง

           Em           Am

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

           Dm       G       C

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว