NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

KEY

     F           G             Em          Am  

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

Dm             G           C  

หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

F                   G   Em           Am  

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

           Dm        G            C  

จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว


                    F            G         C  

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

     Am                 Dm  

จะหวังและคอยพึ่งพา

    G                 C  

กำลังที่มาจากเบื้องบน 

                  F          G              Em  

จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง

Am                 Dm  

ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง

G                        C  

เป็นความหวังของเรา


     F                   G           Em        Am  

2. พร้อมที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป

Dm            G                C  

รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา

F                    G  

เราจึงคอยร่วมแรง

             Em             Am  

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

            Dm         G       C  

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว