top of page

NO.

547

จับมือพระองค์

KEY

                    F                  Gm    C  

**จับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้

                                       F  

ผูกใจกับพระองค์ตลอดเวลา

                         A  

จดจ่อทุกลมหายใจ

Dm                   C  

ไม่ว่าจะสุขทุกข์เหนื่อยอ่อนล้า

            Bb                       Bbm  

เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า

 C                      F  

จะไม่ทอดทิ้งเราเลย


     Bb

1. แม้วันนี้จะเสียใจ แม้วันนี้จะร้องไห้

Am  

แม้วันนี้จะน้อยใจ แม้นานแล้วที่เฝ้าคอย

Gm  

แม้ไม่เหลือความหวังใจ

                                    C  

และความเชื่อนั้นเริ่มถดถอย

A  

อย่าลืมว่าเรานั้นมีพระคริสต์

         Dm          C  

ที่ทรงรักเราเต็มร้อย

           Bb                        Bbm  

อดทนและรอคอย พระองค์นั้นไม่ปล่อย

 C  

ให้เราต้องทนจนไม่ไหว


Em                     A  

*เพราะพระองค์ทรงรู้ดี

        Dm                   G  

ว่าชีวิตเราต้องไปทางใหน

Bb                                   Gm  

อาจจะไม่สมใจ ไม่เป็นดังที่หวังไว้

                      C  

อยากจะขอให้มั่นใจพระองค์ทรงรู้

bottom of page