top of page

NO.

022

จิตวิญญาณข้ากระหาย

KEY

    C        Em            Am  

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า

                 F          G       C     G7  

ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ

C          Em             Am  

ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ

        F              G           C  

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


      Am                F         C  

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง

        F                 Dm     E  

ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน

C           Em            Am  

ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ

       Dm          G          C  

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

bottom of page