NO.

349

ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่

KEY

F                   G

1. เมื่อครั้งฉันยังเป็นเด็ก

    Em         Am

ยังเล็กไร้เดียงสา

F        G         C

ก็พบว่ามีคนหนึ่งคน

F                G              Em Am

อ่อนโยนเกินใครสัมผัส มอบรักที่มั่นคง

Bb                 G

และไม่เคยห่างไกล…


F            G               Em    Am

2. วันนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่ได้เจออะไรที่งดงาม

F  G                  C

ได้พบกับความสุขใจ

F          G               Em       Am

แต่ฉันไม่ลืมผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนสําคัญ

F        G        C

ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่


      Am         Am

** ผ่านคืนวัน ผ่านเดือนปี

F                  Em

แม่ยังคอย เฝ้าเป็นห่วง

       F               D

จะเหนื่อยและท้อ แม่เป็นกําลัง

      Dm                     G

หยัดยืนเคียงข้างฉันจนวันนี้


C                      Em      F   G

***อยากขอบพระคุณคุณแม่ที่เฝ้าดูแลมา

C                 Em       F

อยากขอบพระคุณพระบิดา

      G        Am                       F

พระเจ้าผู้เมตตา   ผู้ประทานคุณแม่มา

                 G

ให้ชีวิตลูกมีความหมาย


F              G 

3. วันนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่

     Em          Am

ได้เจออะไรมามากมาย

F   G             C

ได้พบพระเยซูคริสต์

F           G              Em      Am

แต่ฉันไม่ลืมผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนสําคัญ

Dm      G        C

“ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่”