NO.

32

ถวายตัว

KEY

           C         Dm Am

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   Dm                        G

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

               C                 E

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

         Am                D

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

     Dm       G            C

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           F       G            Em Am

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       Dm      G              C

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

           F    E

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

       Am                  D 

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      F                    G

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง