top of page

NO.

040

นำข้าใกล้พระองค์

KEY

A                      D  

1. นำข้าใกล้พระองค์

E                   A            E  

  อย่าปล่อยข้าไปห่าง

                       D            F#m  

ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา

         E                      D  

เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์


A                        D  

2. ข้าปรารถนาพระองค์

E             A            E  

  ไม่มีใครเทียบได้

                       D                 F#m  

ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์

        E                D  

ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์

A                        D  

   โปรดนำข้ากลับมา

E                 A         E  

นำมาถึงพระองค์


   A     E         D  

*** ทรงเป็น ทุกสิ่ง

A    E       D          E  

  ทั้งสิ้น   ที่ข้า   นั้นต้องการ

A    E            D  

  ขอทรง โปรดนำ

E                       A  

  ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

bottom of page