top of page

NO.

595

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

KEY

C                  Em           D              C  

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า จงเข้ามาหาเรา

C                Em                       D  

ภาระแสนหนัก หมดสิ้นทุกอย่าง

                  C  

จงนำมาให้เรา (2x)


       C                       D  

*และจงมารับแอกของเรา (2x)

                        G                    D  

***แล้วท่านทั้งหลายจะหายเหนื่อย

                   Em           C  

แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นสุข

           C                   G              C     D  

เพราะแอกของเรา...ภาระของเราก็เบา

       G                         D  

และเราจะเปลี่ยนความเศร้าโศก

        F                 C  

เป็นความชื่นชมยินดี

C               D                     G  

จงเข้ามาหาเรา เจ้าจะหายเหนื่อย

bottom of page