top of page

NO.

418

ผู้รับใช้

KEY

D                                 G  

1. ถ้าลูกจะต้องเจอ บทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ

Em                           A  

พระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไหว

F#m  

แม้ลูกต้องเผชิญกับ

Bm  

ความยากเย็นสักเท่าไหร่

                Em                                     A  

ถ้าพระองค์เห็นสมควร ลูกก็อยากจะเข้าใจ

               G             A  

เพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์

              F#m             B  

ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไหร่

           Em                      A  

จะมีแค่เพียงสิ่งเดียว ที่ลูกนั้นอยากจะขอ


                    G               A  

***ลูกขอพระองค์ประทาน

                   F#m          Bm  

ความเชื่อให้เต็มดวงใจ

               Em             F#           Bm  

และขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไร

Am           G               A  

ลูกขอพระองค์ประทาน

           F#m              Bm  

จิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว

    Em                     A     D  

ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้

bottom of page