NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

KEY

          G         D        C

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว

   D               G      D

ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

    G              D

สิ่งใดจะเปรียบปาน

     C                     D            G

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์


             Em    C            G

*พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

            C      Am      D

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

            Em   C            G

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

            C      D             G

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ


         G       D        C

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์

      D             G   D

เข้ามาสัมผัสในใจ

     G           D        C

เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์

  D        G

ที่สุดดวงใจ