NO.

59

พระองค์ทรงสมควร

KEY

   G            C

1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป

D                       G

พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง

C                               D

มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ

G                  C

ตัวเราอาจจะหวั่นไหว

D                Em

พระองค์ยังเหมือนเดิม

C                                D     D7

เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป


                  G

*พระองค์ทรงสมควร

      D               Em

ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ

                 C                         D

พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา

                   C

เพราะพระองค์แสนดี

         Bm         Em

และไม่มีใครจะเหมือน

                 Am

พระองค์ทรงสมควร

     D                  G

ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ


   G             C          D              G

2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น

C                                     D

เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ

G                C

คืนและวันที่เหน็บหนาว

D                Em

พระองค์อยู่ข้างเรา

C                                 D  D7

เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป