top of page

NO.

124

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

KEY

          D            G  

1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม

      D             G  

เราเข้ามาต่อ หน้าพระองค์

    Bm         A         G  

เราเข้ามา นมัสการ พระองค์

      D              G  

เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ

      D               G  

เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ

    Bm          A       G  

เราเทิดทูน นมัสการ   พระองค์


                     D               G  

***ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง

                   Bm                   A  

บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน

                D                  G  

ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้

             Bm                A  

พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไป

           Em  

(แม้ในวันมืดมน)

       G           A        D  

(พระองค์ทรงเป็นบทเพลง)

                     D                G  

**พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน

                Bm                 A  

ในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามา

               D                  G  

ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง

                   Bm                    A  

พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกครา

          Em            G           A         D  

แม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลง


     F#m                               Bm  

***ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ

        E                A  

เรานมัสการ เรานมัสการ

F#m                        Bm  

ยามมีอันตราย เรานมัสการ

       E                 A  

เรานมัสการ เรานมัสการ

bottom of page