top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           A        E               D             A  

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     A              E             D              A  

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   F#m               D           A               E  

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          F#m           D  

*ความกลัวหายมลายไป

        A                   E  

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       A               E  

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     F#m         D  

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             A                E  

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

G                 D                  A  

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

bottom of page