NO.

270

พระเจ้าของเรา

KEY

    Em              C         G  

1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์

Em             C               G  

มากมายสุดเกินจะบรรยาย

            Am                          D  

จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์


    Em     C               G  

2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง

Em                   C                G  

พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย

             Am                 D  

จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์


      Em  

***พระองค์ทรงเข้มแข็ง

C  

ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน

G                               D  

พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด

Em                   C  

พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา

      G           D  

พระเจ้า ของเรา


Em                                C  

****และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

                        G  

จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา

                                D  

และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

                          Em    C    G    D  

จะมีอะไรมาต้านทาน

   D                   Em    C    G    D  

จะมีอะไรมาต้านทาน