NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

KEY

           A                    F#m

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

          D           E

ทรงฤทธา ทรงฤทธา

       A                       F#m

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

       D        E

จงยินดี จงยินดี


     A                       F#m

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง

D                       E

จงครื้นเครงในความรักของพระองค์

       A                     F#m

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

           D           E        A

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา