NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

            G                   D

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         C                G

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

       C            G

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

Am                   D

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

    G              D 

แล้วจะคอยชี้ทาง

         C                  G

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         C                 G

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

Am             D   Am      D    G

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       D#          F           Bb

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       D#            F             G

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       C           D

สรรพสิ่งจะล่วงไป

        Bm             Em

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        C                 D               E

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้