NO.

52

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

KEY

        D        A             D

1.พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

       G      A             D

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

      G            A

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      F#m             Bm

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Em     A            D

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้


       G           A

*จะเป็นหรือจะตาย

       F#m         Bm

จะหัวเราะหรือร้องไห้

     G         A               D

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

    G             A

จะอยู่เพื่อจะกล่าว

         F#m              Bm

และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์

            Em               A

จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญ

                 D

พระนามพระองค์


     D      A              D

2.โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

G         A            D

โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

      G            A

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      F#m            Bm

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Em        A        D

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้