NO.

50

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

KEY

         G         D    C      G  

1.พระเจ้าทรงเป็น  ที่   ลี้ภัย

       C           D      G  

เป็นกำบังของเราทุกคน

        C             D       Bm  

เป็นความช่วยเหลือที่พร้อม

          Em             Am      D       G  

ในยามยากลำบาก หากวางใจพระองค์


         G         D       C       G  

2.พระเจ้าทรงเป็น  ความ สว่าง

       C           D      G  

ส่องแสงกลางใจของเรา

      C            D      Bm         Em  

เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก

Am      D         G  

เชื่อวางใจพระองค์


C                 D         

****เราจะไม่กลัว

            Bm              Em  

แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป

Am       D            G  

แม้มีอันตรายรอบกาย

C           D      Bm             Em  

เราจะไม่กลัว  เพราะเราวางใจ

        Am    D     G  

พระเจ้า   สถิตกับเรา