top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

G              F#m    Em  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

G             F#       Bm     Am  -D  

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

G      D       Em                     D  

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          C#m     F#  B  

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

G                  F#m    Em  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

G                       F#          Bm    Am  -D  

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

G            D   Em              D  

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        Em  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                Gm             C  

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     F      Am     Dm   C  

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

Gm                         Bb          C  

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               F     Am        Dm   C  

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

Gm               Bb Gm   C         F  

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

bottom of page