NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

C               G               Am

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

    F                 C

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                 G                  Am

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     F              C                G

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       C       G      Am      F

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    C      G           Am          F

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

               C     G

มอบให้พระองค์

               Am    F

มอบให้พระองค์


C                 G              Am

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

          F

ข้ายินดีทำทุกอย่าง