top of page

NO.

493

มุมสวรรค์

KEY

           Em                     Bm  

1. สละชีวิต จะได้คืนกลับมา

                   Em                            Bm  

อยากเดินนำหน้า เพียงแค่ยอมถอยไป

               Em                        Bm  

อยากอยู่ที่สูง คงต้องยอมถ่อมใจ

                Em                          F#

จากคนสุดท้าย กลายกลับเป็นที่หนึ่ง


                    Em                    Bm  

2. แจกไปแค่ไหน ยิ่งได้คืนกลับมา

                 Em                     Bm  

ไม่ต้องเสาะหา กลับได้มีมากมาย

               Em                     Bm  

อย่าดูภายนอก มองให้ถึงจิตใจ

              Em                 F#

ร่ำรวยแค่ไหน ก็แลกชีวิตไม่ได้


               G                      A  

***สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อย

               F#m     B  

และไม่สำคัญ

           Em               F#            Bm  

แต่ในสวรรค์คือมุมที่ต่างไปจากโลกนี้

              G                  F#              Bm  

คนที่เล็กน้อยและไม่สำคัญถ้ามองให้ดี

                    G                          A  

อาจมีความหมาย เมื่อมองด้วยสายตา

          D  

จากสวรรค์

bottom of page