top of page

NO.

259

ยกมือของท่าน

KEY

 A             D  

ยกมือของท่าน

E                     A    E  

ถวายเกียรติราชา

A               D  

ถวายบังคมก้มกราบ

          E            E7  

วันทาสรรเสริญ


    A            D    E     A  

**องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี

A                D  

องค์พระภูมี ข้าขอภักดี

E7                 A  

แด่องค์จอมราชา

bottom of page