top of page

NO.

283

ร่มเงาแห่งชีวิต

KEY

     G                       D  

1. เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา

              Em    C             G     C  

ความช่วยเหลือ   มาจากที่ใด

G                                     C  

ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า

               Em                 D  

แห่งความหวัง ที่ไม่เคยสิ้นไป


   C           G  

*และในทุกคืนวัน

        Am      C           G  

ข้ามั่นใจ      อยู่ในพระทัย

C            G  

ไม่ว่าต้องเจออะไร

     Am      D      D  

จะขอไว้วางใจ ว่ามีพระองค์


          G                   D  

**ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์

     Em                      C  

จะไม่หลับสนิทและนิทรา

  G                D                   C            D  

ที่ลี้ภัยในทุกเวลา พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา

       G                   D  

ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต

      Em                C  

เป็นที่กำบังและคุ้มภัย

    G                       D                    C  

จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า

             D                                 G  

องค์พระศิลา ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

bottom of page