top of page

NO.

227

ฤดูกาลใหม่

KEY

                 G  

1. ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้า

                 Em  

ทรงเปิดประตูให้ข้า

                                C  

หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา

                              Am  

หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า

                    D  

ในวันนี้ข้าเป็นไท


                 G  

2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้า

            Em  

นำชีวิตข้าเคลื่อนไป

                            C  

จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่

                             D  

ก้าวออกไปสู่การรับใช้

                     G      D7  

ในวันนี้ข้าเป็นไท


                              G  

** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า

                              Em  

บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ

                                 C  

เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป

                                 D  

ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย

                       G  

ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ


  C   D    Em    D     G     G     C  

*โฮ่..  โฮ   โฮ้…   โฮ    โฮ้…โฮ     โฮ่

bottom of page