NO.

133

วางภาระ

KEY

     D                   A

1. ในเวลาที่ใจอ่อนแรง

                 Bm                 G

มีกำแพงกั้นขวาง หนทางข้างหน้า

     Em              A                   D

จิตใจที่กังวลอ่อนล้าไม่เห็นหนทางไป


          D                   A

2. เมื่อมองที่พระคำพระองค์

                Bm               G

ที่ได้ทรงตรัสไว้ ด้วยพระสัญญา

    Em                     A

ให้เอาความกังวลภาระมา

                D        A

วางไว้ที่พระองค์


          D                A

***ข้าเชื่อและไว้วางใจ

       Bm         G

ไม่สงสัยในพระองค์

        D             A

ความรักที่แสนมั่นคง

         Bm           G

โอบ ล้อมชีวิตของข้า

 A            Bm        G

พระหัตถ์ที่อ่อนโยน

                D

ทรงประคองข้าไป


            G                  F#m

2. ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย แบกภาระหนัก

         Em        A

ให้เข้ามาที่พระองค์

         G           F#m

พระองค์จะทำให้ ใจหายเหนื่อย

      Em                 A

และพบสันติสุขเที่ยงแท้