top of page

NO.

434

สายใย

KEY

              C                Em  

1. อยากบอกให้เธอได้เข้าใจ

     Dm            G  

แม้เราจะดูต่างกัน

        C                    Em  

อาจต่างกันเพียงแต่ร่างกาย

    Dm                    G  

หัวใจเราเป็นเหมือนกัน

             F              Em       Am        Dm  

อยากให้รู้ว่าเราห่วงใย และหวังเพียงให้เธอ

      Em          F        G  

ให้เธอได้พบ สิ่งที่ดีเหมือนเรา


          C           Em         Dm              G  

2. พระเยซูเป็นที่พึ่งพา ให้เธอมีความสุขใจ

     C          Em           Dm           G  

ไม่มีอะไรที่สําคัญ พระองค์มองดูที่ใจ

             F  

อยากให้รู้พระองค์ห่วงใย

       Em         Am  

และเข้าใจทุกอย่าง

      Dm              F        G      C  

ไม่อยู่ลําพัง พระองค์จะอยู่ข้างเธอ


          F                         Em  

**พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามีความผูกพัน

    Dm              Em              Am  

ให้รักและความเข้าใจกันและกัน

       F                         Em            Am  

พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามาเป็นพี่น้องกัน

Dm          Em     F           G  

ทั้งเธอและฉันจะเป็นหนึ่งเดียว

bottom of page