top of page

NO.

323

หนึ่งหมื่นเหตุผล

KEY

          C            G      D        Em  

*จิตใจฉันขอสรรเสริญ จิตวิญญาณ

C                   G    D  

สรรเสริญ นามบริสุทธิ์

               C                   Em  

เปล่งเสียงร้องด้วยสิ้นสุดใจ

C     D        Em  

จิต…วิญ...ญาณ

C                   D    G  

สรรเสริญ นามบริสุทธิ์


          C          G                D      Em  

1. ดวงอาทิตย์ฉาย แสงและลาลับไป

C          G         D       Em  

นี่เป็นเวลาสรรเสริญอีกครา

      C          G             D  

ทุกสิ่งพัดผ่านไป และทุกสิ่ง

               Em  

จะเกิดขึ้นตามมา

C             G                        D         G  

และฉันจะสรรเสริญเมื่อยามเย็นเยือนมา


             C     G             D        Em  

2. ความรักมั่นคง ไม่ทรงโกรธเร็วไว

C                G               D             Em  

พระนามยิ่งใหญ่ พระทัยพระองค์งดงาม

         C            G  

ความดีของพระองค์

          D          Em  

จะทรงทำให้ฉันร้องเพลง

C                G                 D     G  

หนึ่งหมื่นเหตุผล ใจฉันเองได้สัมผัส

bottom of page