top of page

NO.

452

หนึ่งเดียว

KEY

A                         F#m  

ข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

             D                 C#m  

หนึ่งในชีวิต หนึ่งในจิตใจ

    Bm                E  

ข้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด

A  

พระองค์ครอบครองทุกสิ่ง

F#m  

ทรงมอบความจริงให้ข้า

                  D              C#m  

ได้ประกาศไป ให้จนสุดปลาย

     Bm                 E  

รับใช้ด้วยความตั้งใจ


                    D  

***เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

                              C#m          F#m  

เป็นพระเจ้าที่คงอยู่วันนี้และสืบไป

               D  

พระองค์เป็นหนทางและความรอด

                                  C#m       F#m  

นําทางเดินไปตลอด ให้ข้าเสมอไป

             Bm                E  

ข้าจะอาศัยพระคําพระองค์

                C#m               F#

เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมาย

Bm                E  

ผู้เดียวที่ข้ารับใช้

      Bm                 E           A  

คือองค์ผู้ทรงพระชนม์ เสมอไป

bottom of page