top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      D                                      G  

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   D                                  G  

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

A               F#             Bm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Em                   F#m  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

G                     A  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     D                                     G  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

D                             G  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

A                 F#                  Bm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Em             F#m      G              A  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            D      Bm          Em  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              A               F#m  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Bm         Em           A  

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            D     Bm        Em  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              A                    F#m      Bm  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Em     G         A             D  

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 A             F#m      Bm  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     Em    G      A              D  

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

bottom of page