top of page

NO.

411

หยุด

KEY

     D                A            Bm  

1. ข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท

  Am       D         G              A  

ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ

             D        G     A  

พระเจ้าของข้า

D                       A      Bm  

ความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่าง

     Am    D             G                 A  

ข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์

             D  

ฝากกับพระองค์


               G    A              F#m  

***ในเวลานี้   ข้าจะหยุดและฟัง

Bm             Em  

โปรดทรงนำทุกอย่าง

          A               D  

ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย

                     G   A           F#m      Bm  

โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

Em              A                       D  

ให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระองค์

(หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)


Midtro: D  / A  / G  / A  

     D                   A                Bm  

2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผัส

    Am    D           G       A  

ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์

              D          G     A  

พระเจ้าของข้า

D                   A           Bm  

โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า

    Am   D         G                 A  

ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์

             D  

พระองค์ผู้เดียว

bottom of page