top of page

NO.

232

หัวใจนมัสการ

KEY

D                            A  

1.เมื่อเสียงเพลงจางหาย

                     Em  

สุดท้ายไม่มีอะไร

                         A  

เหลือเพียงแค่ตัวฉัน

D                 A                  Em  

เข้ามาเพื่อถวายของล้ำค่าที่มี

                         A  

เพื่อเป็นที่โปรดปราน


Em               D                 A  

** ถวายพระองค์มากกว่าเพลง

                       Em  

ที่ได้ร้องบรรเลงกัน

                     D              A  

เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ

Em          D           A  

ทรงค้นลึกลงภายในใจ

                       Em  

ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่

                   D          A  

พระองค์มองลึกในหัวใจ


D                         A  

***ฉันขอหวนคืนสู่หัวใจพระองค์

              Em  

และหมดใจให้พระองค์

       G               A          D  

หมดใจให้เพียงพระเยซู

                         A  

ขอทรงอภัยสิ่งที่ฉันพลั้งพลาดไป

              Em  

และหมดใจให้พระองค์

        G              A            D  

หมดใจให้เพียงพระเยซู


D                         A  

2. พระองค์ทรงล้ำค่า

                       Em  

หาใครมาเทียบเทียม

                       A  

ไม่มีใครเปรียบปาน

D                 A                           Em  

แม้ว่าฉันอ่อนแรง พระองค์เป็นกำลัง

                    A  

เป็นดั่งลมหายใจ

bottom of page