top of page

NO.

111

หัวใจเราจะสรรเสริญ

KEY

       G      C    D  

1. เวลานี้

          C           G        C     D   C  

ไม่มีอะไรที่จะดีมากไปกว่า

             G             C   D  

ที่จะร่วมสรรเสริญ

                C                G   C    D   C  

ให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตา


   Em  

*เตรียมตัว เตรียมใจ

                 A  

เตรียมถ้อยคำ เตรียมสายตา

        C                          D  

และร้องให้สุดเสียง ไปบนฟ้า


         G          C              D  

**ว่าสรรเสริญ หัวใจเราจะสรรเสริญ

C               G  

พระเยซูทรงยิ่งใหญ่

C                    D       F   C  

เป็นราชาเหนือราชา

G            C               D  

สรรเสริญ หัวใจเราจะสรรเสริญ

C                  G       C  

ถวายองค์พระบิดา

   D               C        G  

ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉัน


          G       C    D  

2. ต่อจากนี้

           C         G       C      D   C  

ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่า

      C               G              C    D  

ที่จะใช้ชีวิตเพื่อสรรเสริญ

               C                 G    C     D   C  

ให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตา

bottom of page